11 maja 2015

Otwarto zapisy na tegoroczny Bieg św. Dominika !

Otwarto zapisy na tegoroczny Bieg św. Dominika !

Szanowni Sympatycy Biegania! Miło nam przekazać, że właśnie ruszyły elektroniczne zapisy do udziału w 22.BIEGU św. Logo-DominikDOMINIKA. W ramach tegorocznej edycji rozegrane zostaną: Bieg Kobiet 5km, Bieg Mężczyzn 5 km, Prolog „Goń św. Dominika”, Bieg Elity Mężczyzn – Mistrzostwa Polski 10 km, a ponadto na zaproszenia Bieg VIP-ów i Wyścig „wózkarzy”. Do każdego Biegu jest odrębny arkusz zgłoszeń. Od dziś można zgłaszać swój udział za pośrednictwem strony www.biegdominika.com

Dla zwycięzców każdego Biegu przegotowaliśmy atrakcyjne nagrody.
Wśród wszystkich uczestników rozlosujemy atrakcyjne nagrody!

To prestiżowe wydarzenie będzie główną atrakcją sportową Jarmarku św. Dominika. Wszystkim Biegaczom kibicować będzie blisko 30.000 widzów. Życzę wszystkim uczestnikom jak najlepszych wyników i satysfakcji z rywalizacji w otoczeniu niepowtarzalnych, wspaniałych kamieniczek Traktu Królewskiego. Kibicom zaś najlepszych wrażeń z oglądania wspaniałej imprezy biegowej.

Prosimy o dokonanie opłaty wpisowej w pierwszym terminie. Osoby, które wniosą opłatę w terminie do 23 lipca 2015r. otrzymają imienne numery startowe i koszulkę w zamawianym rozmiarze!!
Plan płatności:
45,- PLN wpłata do 15 lipca 2015r. !!
55,- PLN wpłata od 16 lipca 2015r. do 23 lipca 2015r.
70,- PLN wpłata 31 lipca 2015r. i 01 sierpnia 2015r. w Biurze Biegu
Z opłat zwolnione są Panie 65+ i Panowie 75+.Po wniesieniu opłaty wpisowej organizator umieści potwierdzenie na liście startowej.
24.07.2015r. osoby, które nie opłaciły opłaty wpisowej zostaną zdjęte z listy startowej.
Przywrócenie nazwiska będzie możliwe po wpłaceniu opłaty 70,- PLN w Biurze Biegu.
W Biurze Biegu do dyspozycji będzie 50-70 wolnych numerów startowych do Biegu Kobiet 5km i 120-150 wolnych numerów startowych do Biegu Mężczyzn 5 km!

W tym roku wprowadzamy nowość Klasyfikację Drużynową w ramach Biegu Kobiet 5km i Biegu Mężczyzn 5 km. Mogą wziąć w niej udział Drużyny: klubów sportowych, grupy biegowe, reprezentacje firm i instytucji, inne. Drużyna składa się minimum z 7(siedmiu) uczestników. Uczestnik może reprezentować tylko jedną drużynę.

Klasyfikacja zostanie ułożona na podstawie sumy czasów netto osiągniętych przez 3(trzy) najlepsze Uczestniczki drużyny w Biegu Kobiet 5 km i 4 (czterech) najlepszych Uczestników drużyny w Biegu Mężczyzn 5 km. W przypadku takiego samego czasu, decyduje suma miejsc 4 (czterech) pierwszych Uczestników/2 Kobiet i 2 Mężczyzn/. Zgłoszenie drużyny do klasyfikacji odbywa się poprzez wpisanie lub wybranie z bazy drużyn odpowiedniej drużyny. Ostateczną weryfikacją jest podpisanie karty zgłoszeniowej przy odbiorze pakietu startowego, gdzie w odpowiedniej rubryce zostanie wpisana nazwa drużyny.

 

Dyrektor
Stanisław Lange

Otwarto zapisy na tegoroczny Bieg św. Dominika !