22 września 2016

„Młodość bez procentów” – kampania społeczna podczas GP Siedlce

„Młodość bez procentów” jest kampanią społeczną Miasta Gdańska prowadzoną od 2002 r. przez Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień pod patronatem Prezydenta Miasta Gdańska.mbp-z-napisem-kampania-finansowanaz-herbem

Celem kampanii jest ograniczenie dostępności alkoholu dla osób nieletnich, zwiększenie świadomości społecznej na temat istniejącego prawa zakazującego sprzedaży alkoholu osobom, które nie ukończyły 18 roku życia oraz wykreowanie „mody” na reagowanie.

Do udziału w tegorocznej edycji kampanii zaproszony został Maciej „Gleba” Florek, juror programu „You can dance – po prostu tańcz” który jest idolem młodych ludzi. W spocie kampanijnym Maciej Florek promuje odpowiedzialną postawę i zachowując poczucie humoru wciela się w rolę sprzedawcy oraz klienta, do którego młodzież zwraca się z prośbą o zakupienie alkoholu. Wizerunek ambasadora kampanii spotkać można również na plakatach, na których przedstawiony wraz z młodymi ludźmi. „Alkohol dla nieletnich? Ja tego nie kupuję” to hasło, którego celem jest zachęcenie osób pełnoletnich do kreowania odpowiedzialnej podstawy.

Badania CBOS (Postawy młodzieży wobec alkoholu, 2016 r.) wyraźnie sygnalizują istnienie problemu: trzy czwarte uczniów w wieku 12-17 lat ma za sobą kontakt z alkoholem, a średni wiek inicjacji w Polsce wynosi 13 lat. 67,6% rodziców zgadza się ze stwierdzeniem, że młody człowiek i tak spróbuje alkoholu przed „osiemnastką”, a 46,5% woli „prewencyjnie” poczęstować nastolatka „czymś mocniejszym” w domu. Ponadto 34,2% nastolatków przyznaje, że pierwszy alkohol został im kupiony przez osobę dorosłą- dlatego reagujemy przygotowaną kampanią, która w tym roku skierowana jest w szczególności do młodych pełnoletnich osób, które spotykają się z prośbami o zakup alkoholu. Takie sytuacje zazwyczaj mają miejsce w chwili, gdy sprzedawca odmawia sprzedaży alkoholu, wtedy szansą na zdobycie napoju alkoholowego jest często zwrócenie się do starszego (niekiedy zaledwie o kilka lat) kolegi lub koleżanki (lub do innej, napotkanej w sklepie osoby). „Widzisz-raguj” to hasło tegorocznej edycji kampanii. Jeśli jesteś sprzedawcą – zareaguj na próbę zakupienia alkoholu przez nastolatka. Jeśli jesteś świadkiem takiego zdarzenia – również powinieneś zareagować.plakat_mbp_2

Kampania jest odpowiedzią na problem, którego istnienie pokazują wyniki badań.

Jak wynika z badań „Wzorce konsumpcji alkoholu” (Gdańsk, 2015 r.) co ósmy badany (12,5%) przyznał, iż w ciągu ostatniego roku widział, jak sprzedawano nieletnim alkohol (zanotowano spadek w porównaniu do wyników badań z 2011, gdy odsetek ten wynosił 23,6%). Deklaracji takiej najczęściej udzielali badani z grupy wiekowej 18-29 lat (20,2%). W ciągu ostatniego roku sytuację wylegitymowania osoby wyglądającej na nieletnią podczas próby kupienia alkoholu widziało 34,3% badanych. Na przestrzeni lat można zauważyć istotną zmianę: w 2005 r. świadkami sprzedaży alkoholu osobom nieletnim było 68,6% badanych, w 2011- 47,5%, natomiast w 2015 – 33 % dorosłych. Badania pokazują, że jest coraz lepiej, choć jeszcze dużo pracy przed nami.

Badanie ESPAD ( Gdańsk, 2015 r.) wskazuje, że 77,5% gimnazjalistów i 92,4% uczniów szkół ponadgimnazjalnych sięgnęło kiedykolwiek (raz lub więcej) po alkohol. Uczniowie uważają, że nie mieliby trudności w kupieniu alkoholu – badania pokazują, że im mocniejszy alkohol tym większa trudność w jego zakupie (wódkę z łatwością może kupić 41,8% gimnazjalistów i 69,7% uczniów szkół ponadgimnazjalnych) oraz im starsza młodzież, tym mniejsze ma trudności z kupieniem alkoholu.

Nasza odpowiedzialna postawa może zapobiec wielu problemom wynikającym z wczesnej inicjacji alkoholowej młodzieży. Sprytny nastolatek znajdzie sposób na zakupienie alkoholu. Jeśli sprzedawca odmówi zakupu, zwróci się z prośba do starszego kolegi/koleżanki lub innej napotkanej osoby. Uświadamianie społeczeństwu, że sprzedaż i udostępnianie alkoholu osobom niepełnoletnim jest przestępstwem oraz dbanie o trzeźwość młodego pokolenia to nasza społeczna odpowiedzialność.

Spot kampanijny można zobaczyć m.in.:

  • Na ekranach pojazdów komunikacji miejskiej w Gdańsku (26.09-9.10; 31.10-20.11)
  • Na ekranach umieszczonych w hipermarkecie TESCO (1.10 – 30.11)
  • Na portalach służących do bezpłatnego umieszczania filmów (YouTube, Dailymotion, Vimeo)
  • Na profilu kampanii w serwisie społecznościowym: facebook.com/MlodoscBezProcentow

 

Plakaty kampanijne zobaczyć można m.in.:

  • W pojazdach komunikacji miejskiej w Gdańsku (26.09-9.10; 31.10-20.11)
  • W gdańskich placówkach oświatowych
  • W siedzibach Rad Dzielnic

 

W tworzeniu tegorocznej kampanii wzięli udział: Maciej „Gleba” Florek (juror programu „ You can Dance – po prostu tańcz”), młodzież z Gdańskiej Grupy PaT (program Komendy Głównej Policji „Profilaktyka a Ty”) oraz pracownicy Gdańskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień.

„Młodość bez procentów” – kampania społeczna podczas GP Siedlce