22 września 2016

Klasyfikacja szkół – cykl BGPDzG 2016

Przypominamy o klasyfikacji szkół !  Prosimy o dokładne przeczytanie regulaminu oraz wypełnienie formularza.

Nagrody:2

1 m-ce

 • Wizyta w LOOPYS WORLD bez limitu czas z zajęciami edukacyjno-rekreacyjnymi, poczęstunkiem oraz napojem ( max 25 osób)
 • 1 GODZ. GRY W ZOLTAR W PITSTOP GDAŃSK (rezerwację zoltara na 1h na wyłączność, jeżeli będzie do 14 osób – 1h, lub >14 os, wówczas będą to dwie grupy po 25 min gry )
 • Zajęcia bilardowe w GreenClub
 • Gadżety od sponsorów

2 m-ce

 • Wizyta 2,5h w  LOOPYS WORLD z zajęciami edukacyjno-rekreacyjnymi, poczęstunkiem oraz napojem ( max 25 osób)
 • + zajęcia bilardowe w GreenClub
 • Gadżety od sponsorów

3 m-ce

 • Wizyta 1,5h w LOOPYS WORLD z poczęstunkiem oraz napojem ( max 25 osób)
 • + zajęcia bilardowe w GreenClub
 • Gadżety od sponsorów

Regulamin Klasyfikacji Szkół

 Organizatorzy Biegowego Grand Prix Dzielnic Gdańska wprowadzają dodatkową Klasyfikację Szkół w cyklu 2016. Wprowadza się następującą klasyfikacje drużynową/szkolną/. Przez 4 /cztery / edycje ( biegi w dniach: 21.05, 26.06, 18.09, 24.09 ) zostaje sumowana ilość punktów zdobytych przez uczniów podczas każdego biegu ( Bieg Malucha roczniki 2016-2010, Bieg Dzieci Młodszych roczniki 2009-2007, Bieg Dzieci Starszych 2006-2004) W każdym biegu istnieje osobna punktacja dla chłopców i dziewczynek.

Punkty są naliczane następująco:

1 miejsce – 100 pkt

2 miejsce – 90pkt

3 miejsce- 80pkt

4 miejsce – 75 pkt

5 miejsce -70 pkt

6 miejsce – 65 pkt

7 miejsce – 60 pkt

8 miejsce – 57pkt

9 miejsce – 54 pkt

10 miejsce – 51 pkt

Od 11 do 20 miejsca – od 50 do 31pkt

Od 21 do 40 miejsca 30,29,28……1 pkt

Powyżej 40 miejsca – 1 pkt

Aby wziąć udział w klasyfikacji drużynowej należy w dniu 24.09.2016r. dostarczyć wypełniony przez opiekuna bądź nauczyciela danej szkoły formularz do biura zawodów podczas trwania edycji GP Siedlce im. A. Browarczyka, przy ul. Gen. Bema w Gdańsku.

Każdy opiekun/ nauczyciel sam wypełnia formularz z punktami zdobytymi przez dzieci w poszczególnych edycjach.

Formularz musi posiadać wszystkie dane, pieczątkę oraz podpis dyrektora. Nieuzupełnione i niepodpisane formularze nie będą przyjmowane.

W ciągu 7 dni od zakończenia ostatniej edycji tj. do dnia 01.10.2016r. organizatorzy umieszczą informację o klasyfikacji drużynowej szkół podstawowych na stronie internetowej imprezy http://bieginadzielnicach.pl/ oraz poinformują mailowo lub telefonicznie zwycięską szkołę o możliwości odebrania nagrody.

Sponsorem Głównym Klasyfikacji Szkół jest Loopys World

 Sponsorami Klasyfikacji Szkół są PitStop oraz GreenClub.

Nagrody:

1 m-ce

 • Wizyta w LOOPYS WORLD bez limitu czas z zajęciami edukacyjno-rekreacyjnymi, poczęstunkiem oraz napojem ( max 25 osób)
 • 1 GODZ. GRY W ZOLTAR W PITSTOP GDAŃSK (rezerwację zoltara na 1h na wyłączność, jeżeli będzie do 14 osób – 1h, lub >14 os, wówczas będą to dwie grupy po 25 min gry )
 • Zajęcia bilardowe w GreenClub
 • Gadżety od sponsorów

2 m-ce

 • Wizyta 2,5h w  LOOPYS WORLD z zajęciami edukacyjno-rekreacyjnymi, poczęstunkiem oraz napojem ( max 25 osób)
 • + zajęcia bilardowe w GreenClub
 • Gadżety od sponsorów

3 m-ce

 • Wizyta 1,5h w LOOPYS WORLD z poczęstunkiem oraz napojem ( max 25 osób)
 • + zajęcia bilardowe w GreenClub
 • Gadżety od sponsorów

Katarzyna Ratajczyk

Koordynator Biura Zawodów Biegowego Grand Prix Dzielnic Gdańsk

 

Klasyfikacja szkół – cykl BGPDzG 2016