24 czerwca 2017

Trasy biegów

Trasy biegów

Bieg Malucha:
START – FLAGI BGPDZG przy ul. Pawłowskiego,
META – zielona brama BGPDzG

Bieg Dzieci Młodszych, Starszych:
START – zielona brama BGPDzG
– kierunek biegu – w dół ul. Jaśkowa Dolina
META – zielona brama BGPDzG

Bieg Młodzieżowej Rady Miasta Gdańska
START – zielona brama BGPDzG
– kierunek biegu – w dół ul. Jaśkowa Dolina
Nawrót przed ul Batorego.
META – zielona brama BGPDzG

Bieg Główny na 5 km:
START – zielona brama BGPDzG
– kierunek biegu – w dół ul. Jaśkowa Dolina
2 pętle góra/dół
Nawrot dolny – ul. Batorego
Nawrot górny – okolice Bazy Harcerskiej

META – zielona brama BGPDzG

MAPY BIEGÓW

Trasy biegów