""

I Otwarte Zawody lekkoatletyczne

ZAPISY

R E G U L A M I N – I Otwarte Mistrzostwa Zaspy w lekkoatletyce

 Organizatorem zawodów jest ZKPiG nr 13, KL Lechia Gdańsk oraz Rada Dzielnicy Zaspa Młyniec

  1. Zawody odbędą się w dniu 11.09.2016 r. /niedziela/ na stadionie w Gdańsk – Zaspa Młyniec ul. Startowa 6.

Początek zawodów o godzinie 9ºº

  1. Program zawodów:

Kobiety      60m, 200m, 600m, w dal, rzut piłką lekarską

Mężczyźni      60m, 200m, 600m, w dal, rzut piłką lekarską

4. Prawo startu:

Dorośli:

Tylko 600 m – K + M – od 17 lat – LIMIT 50 osób

 Dzieci i młodzież: Kategorie:

Dzieci młodsze 7-9 lat (rocznik 2009,2008,2007)

Dzieci starsze 10-12 lat (rocznik 2006,2005,2004)

Juniorzy 13-16 lat (2003,2002,2001,2000)

 Zawodnik ma prawo startu w jednej konkurencji. W pozostałych może startować jako zawodnik „poza konkurencją”.

 

  1. Wszystkie biegi odbędą się w seriach na czas (pomiar ręczny). W konkurencjach technicznych, każdy zawodnik będzie mógł oddać max 3 próby.
  2. Konkurencje indywidualne zostaną przeprowadzone w przypadku zgłoszenia się na starcie co najmniej 3 zawodników/czek.
  3. Zgłoszenia elektroniczny system zgłoszeń   https://elektronicznezapisy.pl/event/310.html

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 09. 09. 2016r. /piątek /do godz.24:00.

Nie ma opłat startowych Zawodnikowi, który spóźni się na weryfikację 15′ przed startem w konkurencjach biegowych i 20′ w technicznych grozi niedopuszczenie do startu w konkurencji.

  1. Każdy zawodnik startujący w zawodach musi być ubezpieczony oraz posiadać aktualne   badania lekarskie.
  2. Zawodnik zobowiązany jest stanąć na starcie w odpowiednim obuwiu ( buty lekkoatletyczne z kolcami lub adidasy) oraz stroju sportowym. Za nie przepisowy ubiór Sędzia Konkurencji może nie dopuścić zawodnika do startu
  3. Zawodnik w biurze zawodów otrzymuje – numer startowy.
  4. Funkcję Sędziego Głównego Zawodów pełnić będzie Kamil Sośniak
  5. Nagrody:

Miejsca 1-3 w każdej konkurencji z podziałem na kobiety i mężczyzn otrzymują pamiątkowe medale.

W uzasadnionych przypadkach czas rozpoczęcia, kolejność rozgrywania konkurencji oraz program zawodów może ulec zmianie, o czym decyduje sędzia główny zawodów.

 

I Otwarte Zawody lekkoatletyczne