""

Odpowiedzi na pytania

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania:

1. Co dzieci muszą mieć ze sobą przy odbiorze numeru startowego w Biurze Zawodów ?

Zgodę Rodzica/Opiekuna  oraz legitymację szkolną do wglądu

  1. Czy Rodzic może pobiec wraz z dzieckiem w Biegu Malucha ?

Tak

  1. Czy można odebrać pakiet startowy dla więcej niż jednej osoby ?

Tak, można przynieść upoważnienie grupowe z wypisanymi wszystkimi osobami dla których pobieramy pakiet

4. Gdzie znajduje się Regulamin ogólny biegowego GP Dzielnic Gdańska ?

Regulamin – GP Ogólny

Odpowiedzi na pytania