AKTUALNOŚCI

TERMINY CYKLU 2020

17/05

KOKOSZKI
KIEŁPINO GÓRNE

30/05

ZASPA

28/06

WRZESZCZ
DOLNY

6/09

ORUNIA GÓRNA - GDAŃSK POŁUDNIE

19/09

ORUNIA
ŚW. WOJCIECH LIPCE

ORGANIZATOR:

HONOROWY PATRONAT:

WSPÓŁORGANIZATORZY:

PARTNERZY:

PATRONI MEDIALNI:

SPONSORZY ETAPU 1: