""

ETAP 2 – GP ZASPA MŁYNIEC – WYNIKI

Bieg Brzdąca – chłopcy – II etep

Bieg Brzdąca – dziewczynki – II etep

Bieg Dzieci Młodsze – dziewczynki – II etep

Bieg Dzieci Młodsze -chłopcy – II etep

Bieg Dzieci Starsze – chłopcy – II etep

Bieg Dzieci Starsze – dziewczynki – II etep

Bieg Malucha – chłopcy – II etep

Bieg Malucha – dziewczynki – II etep

Bieg Młodzieżowe Rady MG- chłopcy – II etep

Bieg Młodzieżowe Rady MG- dziewczynki – II etep

Wyniki II etap – Bieg Główny – 5km

W związku z wprowadzeniem RODO informujemy, że dodaliśmy punkt w regulaminie każdego etapu:

„10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Przekazanie do Organizatora, prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego oznacza wyrażenie zgody przez uczestnika imprezy na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji o przyszłych imprezach, produktach handlowych, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, jak również upublicznianie imienia i nazwiska osób startujących w wynikach i klasyfikacjach na stronie www.bieginadzielnicach.pl, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., Dz. U. nr 33, poza 883. „

Ważne !

W związku z tym wyniki etapów oraz klasyfikacji generalnej będę publikowane na stronie www.bieginadzielnicach.pl za pomocą imienia i nazwiska.

Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencję na adres Organizatora. Wszelkie uwagi lub chęć wycofania takiej zgody proszę kierować na adres kontakt@bieginadzielnicach.pl

Na listach startowych na www.elektronicznezapisy.pl widoczne są tylko te nazwiska, które wyraziły na to zgodę na upublicznianie imienia i nazwiska( można to zrobić poprzez swój profil). 

Organizator oświadcza dodatkowo, że nie wykorzystuje danych zawodników do innych celów oraz ich nie przesyła.

ETAP 2 – GP ZASPA MŁYNIEC – WYNIKI