ETAP 1 28.06.2020

WRZESZCZ DOLNY

ATRAKCJE I NAGRODY

Więcej informacji wkrótce ! 🙂

 

ORGANIZATOR:

HONOROWY PATRONAT:

WSPÓŁORGANIZATORZY:

PARTNERZY:

PATRONI MEDIALNI:

SPONSORZY ETAPU I: