ETAP 1 18.05.2024

JASIEŃ PIECKI-MIGOWO

TRASA

 

Trasy biegów

 

 

ORGANIZATOR:

HONOROWY PATRONAT:

WSPÓŁORGANIZATORZY:

PARTNERZY:

PATRONI MEDIALNI:

SPONSORZY ETAPU I: