ETAP 4 16.09.2023

PIECKI MIGOWO

TRASA

 

Trasy biegów

 

 

ORGANIZATOR:

HONOROWY PATRONAT:

WSPÓŁORGANIZATORZY:

PARTNERZY:

PATRONI MEDIALNI:

SPONSORZY ETAPU I: