ETAP 4 16.09.2023

JASIEŃ - PIECKI MIGOWO

TRASA

 

Wkrótce dokładne trasy biegów !

 

 

ORGANIZATOR:

HONOROWY PATRONAT:

WSPÓŁORGANIZATORZY:

PARTNERZY:

PATRONI MEDIALNI:

SPONSORZY ETAPU I: