ETAP 2 17.06.2023

ORUNIA ŚW WOJCIECH LIPCE

WYNIKI ETAPU

ORGANIZATOR:

HONOROWY PATRONAT:

WSPÓŁORGANIZATORZY:

PARTNERZY:

PATRONI MEDIALNI:

SPONSORZY ETAPU II: