ETAP 3 28.06.2020

STRZYŻA

WYNIKI ETAPU

 

Pytania prosimy kierować na adres kontakt@bieginadzielnicach.pl

ORGANIZATOR:

HONOROWY PATRONAT:

WSPÓŁORGANIZATORZY:

PARTNERZY:

PATRONI MEDIALNI:

SPONSORZY ETAPU III: