ETAP 4 16.09.2023

JASIEŃ - PIECKI MIGOWO

PROGRAM

– 8:30 Biuro Zawodów – GP Jasień – Piecki Migowo
– 9:30 Oficjalne otwarcie Biegowego GP Dzielnic Gdańska – GP Jasień – Piecki Migowo
– 10:00 Bieg Główny na 5km
– 12:00 Biegi Dzieci i Młodzieży

Dokładny Harmonogram wkrótce !

ORGANIZATOR:

HONOROWY PATRONAT:

WSPÓŁORGANIZATORZY:

PARTNERZY:

PATRONI MEDIALNI:

SPONSORZY ETAPU I: