NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Zgodę Rodzica/Opiekuna  oraz legitymację szkolną do wglądu

Tak, można przynieść upoważnienie grupowe z wypisanymi wszystkimi osobami dla których pobieramy pakiet