KLASYFIKACJA GENERALNA

BRAK KLASYFIKACJI GENERALNEJ W 2020 ROKU !!!

 

 

 

 

 

 

We wszystkich kategoriach wiekowych prowadzana jest klasyfikacja generalna. Punkty naliczane są na podstawie zajętego miejsca w swojej kategorii. W następujący sposób:

1 miejsce -100 pkt
2 miejsce -90pkt
3 miejsce- 80pkt
4 miejsce – 75 pkt
5 miejsce -70 pkt
6 miejsce -65 pkt
7 miejsce -60 pkt
8 miejsce -57pkt
9 miejsce -54 pkt
10 miejsce -51 pkt
Od 11 do 20 miejsca – od 50 do 31pkt
Od 21 do 40 miejsca 30,29,28……1 pkt

Powyżej 40 miejsca – 1 pkt

  • Aby być sklasyfikowany w całym cyklu należy wystąpić w 3 z 4 etapów odbywających się w różnych dzielnicach Gdańska
  • Do klasyfikacji generalnej brane są pod uwagę trzy najwyżej punktowane przez zawodnika biegi.

Przykład:
Etap I- 90 pkt, Etap II- 70 pkt Etap III- 65 pkt Etap IV 90 pkt

W powyższym przypadku nie brany jest wynik z III etapu.

Klasyfikacja Generalna 2020 – 1/4

 

 

 

 

 

ARCHIWUM

Klasyfikacja Generalna 2019 !! -końcowa (aktualizacja z dnia 17.09.2019):

Klasyfikacja Generalna – 5km

Generalka_Brzdąc_K_Final

Generalka_Brzdąc_M_Final

Generalka_Dzieci_Młodsze_K_Final Generalka_Dzieci_Młodsze_M_Final

Generalka_Dzieci_Starsze_K_Final

Generalka_Dzieci_Starsze_M_Final

Generalka_Maluch_K_Final

Generalka_Maluch_M_Final

Generalka_MRMG_K_Final

Generalka_MRMG_M_Final

We wszystkich kategoriach wiekowych prowadzana jest klasyfikacja generalna. Punkty naliczane są na podstawie zajętego miejsca w swojej kategorii. W następujący sposób:

1 miejsce -100 pkt
2 miejsce -90pkt
3 miejsce- 80pkt
4 miejsce – 75 pkt
5 miejsce -70 pkt
6 miejsce -65 pkt
7 miejsce -60 pkt
8 miejsce -57pkt
9 miejsce -54 pkt
10 miejsce -51 pkt
Od 11 do 20 miejsca – od 50 do 31pkt
Od 21 do 40 miejsca 30,29,28……1 pkt

Powyżej 40 miejsca – 1 pkt

  • Aby być sklasyfikowany w całym cyklu należy wystąpić w 3 z 4 etapów odbywających się w różnych dzielnicach Gdańska
  • Do klasyfikacji generalnej brane są pod uwagę trzy najwyżej punktowane przez zawodnika biegi.

Przykład:
Etap I- 90 pkt, Etap II- 70 pkt Etap III- 65 pkt Etap IV 90 pkt

W powyższym przypadku nie brany jest wynik z III etapu.