ETAP 3 28.06.2020

STRZYŻA

PROGRAM

– 8:30  Otwarcie Biura Biegu i odprawa zawodników/wydawanie numerów/

Informacje dotyczące Biegu, ograniczenia i poruszanie się w strefie Imprezy.

– 10:00 Oficjalne otwarcie GP Strzyża

– 10:15 Otwarcie stacji lekkoatletycznych, centrum imprezy  oraz elementów dmuchanych.

– 11:00 Rozgrzewka Bieg Główny

– 11:10 Bieg Główny na dystansie 5 km ( 2 pętle czerwone po 2,5 km )

– 11:50 – 12:00 – Rozgrzewka Biegi Młodzieżowe

– 12:00 Bieg Brzdąca– dziewczynki – na dystansie 250 m (1 pętla pomarańczowa)

– 12:05 Bieg Brzdąca – chłopcy – na dystansie 250 m (1 pętla pomarańczowa)

– 12:10 Bieg Malucha – dziewczynki – na dystansie 250 m (1 pętla pomarańczowa)

– 12:20 Bieg Malucha – chłopcy – na dystansie 250 m (1 pętla pomarańczowa)

– 12:30  Bieg Dzieci młodsze – dziewczynki –  na dystansie 600 m   (1 pętla niebieska )

– 12:35  Bieg Dzieci młodsze – chłopcy-  na dystansie 600 m   (1 pętla niebieska )

– 12:45  Bieg Dzieci Starsze  – dziewczynki –  na dystansie 600 m   (1 pętla niebieska )

– 12:55  Bieg Dzieci Starsze  – chłopcy-  na dystansie 600 m   (1 pętla niebieska )

– 13:00 -13:10 Przygotowanie kolejnego biegu

– 13: 10 – Bieg Młodzieżowej Rady Miasta Gdańska na dystansie 1,4 km (1 pętla zielona)

– 13:30 Licytacja Fundacji Mam Marzenie

– 13:45 Nagradzanie najlepszych zawodników według kategorii w Biegu Głównym na 5 km

– 14:00 Zamknięcie stacji lekkoatletycznych

– 14:00 Konkurs nagród

– 14:10 Nagradzanie najlepszych zawodników według kategorii w Biegu Malucha, Biegu Dzieci Młodszych, Biegu Dzieci Starszych, Bieg Młodzieżowej Rady Miasta Gdańska

– 14:20 Konkurs nagroda główna – wszyscy uczestnicy wszystkich biegów

ORGANIZATOR:

HONOROWY PATRONAT:

WSPÓŁORGANIZATORZY:

PARTNERZY:

PATRONI MEDIALNI:

SPONSORZY ETAPU III: