ETAP 3 23.06.2019

STRZYŻA

TRASA

Trasa biegów w trakcie przygotowania !

 

ORGANIZATOR:

HONOROWY PATRONAT:

WSPÓŁORGANIZATORZY:

PARTNERZY:

PATRONI MEDIALNI:

SPONSORZY ETAPU III: